Projektforløb

Et hurtigt og problemfrit projektforløb er essentielt for, at opnå tilfredshed fra alle implementerede parters vedkommende. Dette medfører en stolthed i det udførte arbejde, og er med til at højne indlevelsen og ikke mindst ansvarsfølelsen under et projekt.

-Kravspecifikation: Først analyseres behovet, kapaciteter, dataopsamling, betjening, maksimal downtime, 3.parts kommunikation, renligheds- og sikkerhedskrav, faciliteter, installations omstændigheder, programmerings standarder, dokumentationskrav (CE, UL, CSA, osv.), installationshjælp o.l.

-Idéfase: Så er det tid til at lade hjernen og erfaringen træde til. Med den innovative hat på, udarbejdes forskellige løsningsforslag. Der overvejes fordele og ulemper ved de forskellige muligheder.

-Hardware: Ønsker og krav til hardware fastsættes, og det udarbejdes om der skal anvendes central eller decentral periferi løsninger.

-Risikovurdering: Der laves en sikkerhedsanalyse af de mest sandsynlige løsningsforslag, og det fastlægges hvilke anordninger som må implementeres for at opretholde korrekt person og produktsikkerhed.

-Økonomi: Her udarbejdes priser på projekter, og en endelig pris fastlægges.

-Projekthåndtering: Så startes produktionen fra NYMOs side, projektet deles op i underdele, som udlægges til de enkelte afdelinger eller underleverandører. Det aftales med kundens projekt ansvarlige hvordan projektforløbet forventes at gå (tidsplaner).

-Test: Produktionsapparatet opstilles og testes  delvist hos leverandør eller kunde.

-Installation: Det komplette produktionsapparat opstilles på den tiltænkte facilitet, og endelige tests inklusiv produktionstests foretages.

-Produktion: Produktionen overvåges, og operatører undervises.

-Opfølgning: Service aftales, dokumentation opfølges, produktionstal og betjeningsanalyse gennemgås.