Arbejdsmetode

Vi tror på at holde knowhow lokalt, dette holder gang i lokalområdet omkring kunden, det fremmer indlevelsen og ansvarsbevidstheden i projektet, og det holder den vigtigste faktor, downtimen til et minimum. Knowhow kan sagtens holdes firmaer imellem, i stedet for den til tider umulige opgave, at holde de mange nødvendige resurser in house. Vi i NYMO ser at disse faktorer er utrolig vigtige, men tit bliver overset og tilsidesat til fordel for økonomi. Derfor er vores filosofi, at jo mere der kan produceres hos lokale underleverandører, efter specifik og nøjagtig dokumentation, jo større økonomiske fordele er der at hente for kunden. NYMO leverer tegninger, layouts, specifikationer til underleverandører evt. angivet af kunden, i dennes lokalområde.

Styring, opstart, problemløsning og evt. onlinesupport håndteres af medarbejdere fra NYMO. Hjælpen stilles til rådighed for kunden i ønsket omfang.

For at holde omkostningerne på et minimum, arbejdes der normalt på kundens licenser til udviklingssoftware. Vi hjælper dog gerne med at finde licenser og egnet udviklingsværktøjer til den specifikke opgave.

Produktion:

Hos NYMO fremstilles komponenter til tests, og til kritiske produktionsstop, men produktionsfaciliteterne er dog begrænsede, vi samarbejder med vores lokale maskinværksted om opbygning af test og hasteemner. Tegninger, specifikationer og PLC-styringer udføres i vores kontor/afprøvnings facilitet. Langt de fleste opgaver udføres kombineret hos kunden og på eget kontor.

Baggrund:

Med udgangspunkt i en håndværksmæssig baggrund, er NYMO ingeniører, maskinmestre og tekniske tegnere, som alle har flere års erfaring fra industrien. Primært fødevare industri, forbrændings og fjernvarme anlæg og fra olie og pharmaindustri. NYMO har begrænset udgifter til lokaler og produktionsapparat, og koncentrerer indsatsen om udvikling, styring og service. Hjælp til selvhjælp vil begrænse brugen af eksperter. En filosofi der kan mærkes på bundlinjen.