Produktion

Hos NYMO fremstilles komponenter til tests, og til kritiske produktionsstop, men produktionsfaciliteterne er dog begrænsede, vi samarbejder med vores lokale maskinværksted om opbygning af test og hasteemner. Tegninger, specifikationer og PLC-styringer udføres i vores kontor/afprøvnings facilitet. Langt de fleste opgaver udføres kombineret hos kunden og på eget kontor.

Baggrund:

Med udgangspunkt i en håndværksmæssig baggrund, er NYMO ingeniører, maskinmestre og tekniske tegnere, som alle har flere års erfaring fra industrien. Primært fødevare industri, forbrændings og fjernvarme anlæg og fra olie og pharmaindustri. NYMO har begrænset udgifter til lokaler og produktionsapparat, og koncentrerer indsatsen om udvikling, styring og service. Hjlæp til selvhjælp vil begrænse brugen af eksperter. En filosofi der kan mærkes på bundlinien.